Doelstelling van Stichting Danssport Soest is het bevorderen van dansen in Nederland in de ruimste zin des woords.

     Stichting Danssport Soest werkt aan deze doelstelling op de volgende manieren:

 1. De doelstelling van Stichting Danssport Soest is het bevorderen van dansen in Nederland in de ruimste zin des woords                  met speciale aandacht voor dansers met een beperking.
 2. Het faciliteren van een Nederlands Kampioenschap voor rolstoeldansers in diverse dansdisciplines.
 3. Het faciliteren van wedstrijden  voor rolstoeldansers in diverse dansdisciplines.
 4. Het faciliteren van een landelijke wedstrijd voor valide dansers in diverse dansdisciplines.
 5. Het faciliteren van studiedagen voor rolstoeldansers en valide dansers.
 6. Het verstevigen van onderlinge contacten nationaal door het organiseren van evenementen.
      (dansdagen, studiedagen, teammatches et cetera).
 7. Het onderhouden van contacten met landelijke organisaties met een zelfde raakvlak en
      intenties als Stichting Danssport Soest.